Tjänster

Elektriker

 • Anläggning
 • Allmänna reparationer
 • Installation av fläkt
 • Installation av belysningsarmaturer
 • Installation av utomhusbelysning
 • Installation av uttag och strömbrytare
 • Installation
 • Omplacering av uttag och strömbrytare
 • Reparation av belysningsarmaturer
 • Reparation av uttag och strömbrytare
 • Reparation av elcentral
 • Byte eller uppgradering av elcentral

Rörmokare

 • Lokalisering och reparation av läckor
 • Installation av blandare
 • Installation av dusch
 • Installation av toalett
 • Reparation av blandare
 • Reparation av duschar
 • Toalettreparation